Kontekst: Ministri Srbije i BiH u Sarajevu

Dvadeset godina nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije u Sarajevu je održana prva zajednička sjednica vlade Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Hoće li se potpisani ugovori pretočiti u realnost? Jesu li političari voljni zajedno prevazići sve do sada neriješene probleme? O tome u večerašnjem Kontekstu Ivana Momčilović-Odobašić razgovara s nekadašnjim visokim funkcionerima […]