Šta se želi postići u Parizu?

U Parizu je počeo samit o klimatskim promjenama. Sudjeluju predstavnici iz 190 zemalja svijeta. Među njima su i predsjednici SAD-a, Kine, Indije i članica Europske unije – zemalja koje su odgovorne za najveće emisije štetnih ugljikovih plinova. Pregovori će trajati dvije sedmice. Za to vrijeme će pokušati postići dogovor o tome kako smanjiti štetne emisije. […]

U Parizu je počeo samit o klimatskim promjenama. Sudjeluju predstavnici iz 190 zemalja svijeta. Među njima su i predsjednici SAD-a, Kine, Indije i članica Europske unije – zemalja koje su odgovorne za najveće emisije štetnih ugljikovih plinova. Pregovori će trajati dvije sedmice. Za to vrijeme će pokušati postići dogovor o tome kako smanjiti štetne emisije. Cilj je spriječiti globalno zagrijavanje planete, koje bi moglo imati katastrofalne posljedice za život na Zemlji.

Harun Karčić pojašnjava detalje o konferenciji u Parizu.