Pavković o implikacijama zakona o strancima i azilu u BiH

Poslanici bh. parlamenta raspravljaju o prijedlozima zakona o strancima i azilu. Do sada je ta tematika bila tretirana jednim zakonom, no ukazala se potreba na razdvajanje pitanja azila i stranaca, zbog novih prilika i promjena u evropskom zakonodavstvu, objašnjeno je u Parlamentu.Ivan Pavković prati sjednicu Zastupničkog doma državnog parlamenta.

Poslanici bh. parlamenta raspravljaju o prijedlozima zakona o strancima i azilu. Do sada je ta tematika bila tretirana jednim zakonom, no ukazala se potreba na razdvajanje pitanja azila i stranaca, zbog novih prilika i promjena u evropskom zakonodavstvu, objašnjeno je u Parlamentu.
Ivan Pavković prati sjednicu Zastupničkog doma državnog parlamenta.