Nova pravila za farmaceute u Srbiji

Strane farmaceutske kuće koje rade u Srbiji, u 2015. poslovaće po mnogo strožijim pravilima.Naime, moraće objavljivati podatke koliko su i na koji način podržale neku zdravstvenu ustanovu ili zdravstvenog radnika.Ovaj pravilnik donijela je Evropska federacija farmaceutske industrije, čiji su kodeksi obavezujući za sve kompanije članice koje posluju u Evropi.