IZ u Makedoniji osuđuje odlazak na strana ratišta

Dvanaest  makedonskih državljana do sada je ubijeno u borbama na ratištima u Siriji i Iraku. Zbog toga je izmijenjen  krivični zakon koji je mnogo strožiji od prijašnjeg. Prilog Milke Smilevske.

Dvanaest  makedonskih državljana do sada je ubijeno u borbama na ratištima u Siriji i Iraku. Zbog toga je izmijenjen  krivični zakon koji je mnogo strožiji od prijašnjeg. Prilog Milke Smilevske.