Sirča ne želi prihvatiti Rome

Mještani sela Sirča kod Kraljeva u centralnoj Srbiji ne dozvoljavaju doseljavanje romskih porodica u kuće koje su za njih kupljenje u tom selu. Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice koji je kupio kuće za Rome raseljene sa Kosova prvi put se suočio sa negativnom reakcijom stanovništva i očekuju, poručili su, reakciju nadležnih organa. Povjerenica za ravnopravnost […]