Jedno od najvećih suđenja u egipatskoj historiji

Sudski proces za više od 1.200 pristalica Muhameda Mursija, kojeg je vojska svrgnula u ljeto 2013, jedno je od najvećih suđenja u historiji Egipta. Zbog brojnosti optuženika, 545 će osoba odgovarati pred sudom od ponedjeljka, a ostali u utorak. 

Sudski proces za više od 1.200 pristalica Muhameda Mursija, kojeg je vojska svrgnula u ljeto 2013, jedno je od najvećih suđenja u historiji Egipta.

Zbog brojnosti optuženika, 545 će osoba odgovarati pred sudom od ponedjeljka, a ostali u utorak.