U Tuzlanskom kantonu skoro 100,000 nezaposlenih

U Tuzlanskom kantonu je objavljena nova statistika o nezaposlenosti. Broj je porastao na 99.544. Polovina ih je mlađa od 35 godina, a mnogi imaju visoku stručnu spremu.

U Tuzlanskom kantonu je objavljena nova statistika o nezaposlenosti. Broj je porastao na 99.544. Polovina ih je mlađa od 35 godina, a mnogi imaju visoku stručnu spremu.