Austrijska vlada želi mijenjati Zakon o islamu

Austrijski Zakon o islamu donesen je davne 1912. godine, nakon što je tadašnja Austrougarska monarhija anektirala Bosnu i Hercegovinu. Islam je njime priznat kao zvanična religija. Austrijska vlada sada ga želi izmijeniti, što je već duže vrijeme jedna od najaktuelnijih tema u zemlji. Zakon će na glasanje vjerovatno u januaru. Brojni muslimani u Austriji se […]

Austrijski Zakon o islamu donesen je davne 1912. godine, nakon što je tadašnja Austrougarska monarhija anektirala Bosnu i Hercegovinu. Islam je njime priznat kao zvanična religija. Austrijska vlada sada ga želi izmijeniti, što je već duže vrijeme jedna od najaktuelnijih tema u zemlji. Zakon će na glasanje vjerovatno u januaru. Brojni muslimani u Austriji se nadaju da do izmjena neće doći. Detalje ima Harun Karčić.