Krvna osveta i dalje prisutna u Albaniji

U vrijeme komunizma, Albanija je bila jedna od najizolovanijih zemalja svijeta.Sada, četvrt stoljeća nakon uvođenja demokratije, pokušava da izgradi funkcionalan pravosudni sistem.Ali na planinskom sjeveru Albanije, mnoge porodice i danas su žrtve tradicionalnih zakona i kodeksa časti.

U vrijeme komunizma, Albanija je bila jedna od najizolovanijih zemalja svijeta.
Sada, četvrt stoljeća nakon uvođenja demokratije, pokušava da izgradi funkcionalan pravosudni sistem.
Ali na planinskom sjeveru Albanije, mnoge porodice i danas su žrtve tradicionalnih zakona i kodeksa časti.