Milioni Sirijaca interno raseljeni širom države

Šest i pol miliona interno raseljenih osoba je u Siriji. Mnogi su našli smještaj u školama i velikim dvoranama u sigurnijim krajevima zemlje. To sada predstavlja problem – jer moraju napustiti škole zbog početka nove školske godine.

Šest i pol miliona interno raseljenih osoba je u Siriji. Mnogi su našli smještaj u školama i velikim dvoranama u sigurnijim krajevima zemlje. To sada predstavlja problem – jer moraju napustiti škole zbog početka nove školske godine.