Inicijativa za referendum o autocestama u Hrvatskoj

Od ponoći u Hrvatskoj počinje prikupljanje potpisa za još jedan referendum. Sindikati žele da spriječe Vladu da više od hiljadu kilometara autoputeva da u koncesiju na 40 godina, a novac iskoristi za smanjenje javnog duga. Upozoravaju da bi to povećalo cijenu putarine. Prilog Jasmine Kos.

Od ponoći u Hrvatskoj počinje prikupljanje potpisa za još jedan referendum. Sindikati žele da spriječe Vladu da više od hiljadu kilometara autoputeva da u koncesiju na 40 godina, a novac iskoristi za smanjenje javnog duga. Upozoravaju da bi to povećalo cijenu putarine. Prilog Jasmine Kos.