Vlada Srbije pred odluku o smanjenju plata i penzija

U Vladi Srbije počele su konsultacije uoči donošenja odluke o smanjenju plata i penzija. Ministar finansija najavio je da će rebalansom budžeta biti predviđeno smanjenje zarada svima koji primaju novac iz budžeta – i to za najmanje 10 posto.