Holandija odgovorna za smrt trojice Srebreničana

Vrhovni sud u Hagu potvrdio je presudu Žalbenog suda po kojoj je Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka – brata i oca Hasana Nuhanovića, te Rize Mustafića. Ubijeni su u Srebrenici 1995. godine kada su ih u zaštićenoj enklavi, vojnici holandskog bataljona predali naoružanim snagama bosanskih Srba. Prilog Nadine Maličbegović.