Kontekst: Utjecaj Njemačke na Evropu i Balkan

U jednoj nedavno provedenoj anketi BBC-ja najpopularnija zemlja na svijetu je Njemačka. Tako je ocijenila većina od 26.000 ispitanika. Kakva je uloga Njemačke u kreiranju evropskih političkih i ekonomskih odnosa? Koji su razlozi povećane njemačke popularnosti u svijetu? Kolika je ekonomska, politička i vojna snaga Njemačke? Je li Balkan na listi prioriteta njemačke vanjske politike? […]