Uloga vojske u egipatskoj politici

U egipatskoj politici vojska već dugo igra važnu ulogu. Tenkovi su čuvali demonstrante koji su 2011. srušili Hosnija Mubaraka. Sada vojska opet dominira politikom.

U egipatskoj politici vojska već dugo igra važnu ulogu. Tenkovi su čuvali demonstrante koji su 2011. srušili Hosnija Mubaraka. Sada vojska opet dominira politikom.