Šume u Hercegovini ugrožene i nakon požara

Prošla je godina od velikih šumskih požara u BiH, ali štete nisu sanirane. Šume su dodatno ugrožene, jer su požarom zahvaćena područja izvor nametnika i bolesti drveća. Prilog Ivana Pavkovića. 

Prošla je godina od velikih šumskih požara u BiH, ali štete nisu sanirane. Šume su dodatno ugrožene, jer su požarom zahvaćena područja izvor nametnika i bolesti drveća. Prilog Ivana Pavkovića.