Ivica Puljić o pregovorima Makedonije i Grčke

Ni nakon novih dvodnevnih pregovora u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku između makedonskih i grčkih pregovarača, vezanih za dugogodišnji spor o imenu makedonske države, nije se došlo do konkretnog rezultata. Razgovori će biti nastavljeni ili u Evropi ili ponovo u New Yorku, najvjerovatnije sredinom maja. Više detalja donosi novinar Al Jazeere Ivica Puljić.

Ni nakon novih dvodnevnih pregovora u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku između makedonskih i grčkih pregovarača, vezanih za dugogodišnji spor o imenu makedonske države, nije se došlo do konkretnog rezultata.

Razgovori će biti nastavljeni ili u Evropi ili ponovo u New Yorku, najvjerovatnije sredinom maja.

Više detalja donosi novinar Al Jazeere Ivica Puljić.