Hiljade Rumuna na demonstracijama

Nekoliko hiljada Rumuna izašlo je i ove je nedjelje na proteste, zbog planova vlade da kanadskoj kompaniji “Gabriel Resources” odobri da na području Rosia (Roša) Montane napravi najveći površinski rudnik zlata u Evropi. Protive se jer za vađenje zlata kompanija planira koristiti cijanid. U prošlosti se takav metod pokazao kobnim za Rumuniju – 2000. godine […]

Nekoliko hiljada Rumuna izašlo je i ove je nedjelje na proteste, zbog planova vlade da kanadskoj kompaniji “Gabriel Resources” odobri da na području Rosia (Roša) Montane napravi najveći površinski rudnik zlata u Evropi.

Protive se jer za vađenje zlata kompanija planira koristiti cijanid. U prošlosti se takav metod pokazao kobnim za Rumuniju – 2000. godine izlijevanje cijanida iz rudnika u rijeke, usmrtilo je vodeni svijet i izazavalo ekološku katastrofu.

Izvještava Nadina Maličbegović.