Asim Račić želi treći put na hadž

Vjernici koji su otputovali na hadž sinoć su izašli na brdo Areefat kako bi izvršili jednu od najvažnijih ceremonija. Za muslimane hadž je jedno od najvažnijih spiritualnih iskustava.  Hadžija Asim Račić dva puta je obavio hadž. Daljina, visoke temperature i velike gužve – nisu ono što se pamti sa ovog hodočašća.