Život stanovnika Janje s obje strane Drine

Jedan od većih problema između BiH i njenih susjeda jesu neriješena pitanja granica. Tako je, recimo, prema Daytonskom mirovnom sporazumu, rijeka Drina privremena granica između BiH i Srbije. Propali su brojni pokušaji međudržavnih komisija da riješe taj granični spor. Drina je mijenjala tok, a stanovnici naselja Janja u općini Bijeljina čekali su ili da dođu […]