Kontekst: Foklandi 30 godina poslije rata

Kada su se 2. aprila 1982. godine argentinski marinci iskrcali na Foklandske otoke, koji su u tom trenutku bili pod suverenitetom Velike Britanije, tadašnja britanska premijerka Margaret Thatcher odlučila je da ih vrati oružanom silom. Britanci su do 14. juna 1982. porazili argentinske snage. Foklandski rat ubraja se među važne sukobe u drugoj polovini 20. […]