Zabrinutost za sigurnost radnika u Bangladešu

Borci za prava radnika u Bangladešu optužuju velike svjetske brendove da opasnost od požara ne shvataju ozbiljno. U posljednjih mjesec dana je poginulo više od stotinu ljudi u više od deset požara u fabrikama.

Borci za prava radnika u Bangladešu optužuju velike svjetske brendove da opasnost od požara ne shvataju ozbiljno. U posljednjih mjesec dana je poginulo više od stotinu ljudi u više od deset požara u fabrikama.