Grčkoj odobrena pomoć od 43,7 milijardi eura

Grčka je još jednom spašena od bankrota. Čelnici eurozone, nakon 12-satnog sastanka u Briselu, složili su se da će najviše zaduženoj članici, odobriti drugu tranšu kredita novčane pomoći.

Grčka je još jednom spašena od bankrota. Čelnici eurozone, nakon 12-satnog sastanka u Briselu, složili su se da će najviše zaduženoj članici, odobriti drugu tranšu kredita novčane pomoći.