Kontekst: Maloljetnička delinkvencija

Koji su uzroci maloljetničkog kriminala u državama regije? Zašto su maloljetnici sve češći izvršioci teških krivičnih djela? Kakva je odgovornost institucija za porast maloljetničke delinkvencije? Je li ovo samo socijalni i porodični ili općedruštveni problem? U ovom izdanju Konteksta govorimo o maloljetničkom kriminalu, njegovim uzrocima i posljedicama, o ulogama i utjecaju porodice i društva, o […]