Društvena integracija osoba sa invaliditetom

Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom veliki je problem na kome rade mnoge zemlje regije. Osim neprilagođenih prilaza zgradama i sredstvima javnog prevoza, osobe sa invaliditetom često ne mogu ni u pozorište. A upravo je to cilj prekograničnog projekta Performa Ars International – osobe sa invaliditetom uključiti u predstave, ali ih, također, učiniti i stalnom pozorišnom […]