Spriječiti trgovinu predmetima za mučenje

Nesumnjivo je da će iskorjenjivanje mučenja i ukidanje smrtne kazne zahtijevati sveobuhvatne i kontinuirane napore (EPA)

Pišu: Jorge Faurie, Cecilia Malmstrom i Tsend Munkh – Orgil

Pojasevi za elektrošokove, palice s metalnim šiljcima i uređaji kojima se obuhvaćaju struk ili udovi osobe pri zadavanju elektrošokova nemaju druge svrhe do nanošenja boli. Iako je mučenje zabranjeno međunarodnim pravom, proizvodi ovog tipa se još izrađuju i dostupni su u prodaji za kupce širom svijeta.

Istovremeno, u vrijeme kada sve više zemalja ukida smrtnu kaznu, proizvodi koji se koriste za izvršenje smrtnih kazni, poput sistema za ubrizgavanje smrtonosne injekcije, koktela otrova, električne stolice i plinske komore, i dalje su dostupni na tržištu. Prema izvještajima Amnesty Internationala, gotovo 19,000 ljudi širom svijeta čeka na izvršenje smrtne kazne, iako smrtna kazna nema dokazan učinak odvraćanja od počinjenja krivičnih djela te se njome onemogućava ispravljanje sudskih propusta.

Ako u međunarodnoj zajednici ozbiljno radimo na ukidanju mučenja i ukidanju smrtne kazne, dužni smo učiniti mnogo više od praznih obećanja. Vrijeme je da konkretno djelovanje oteža nabavku sredstava za egzekuciju i mučenje.

Dana 18. septembra, kada se delegati iz cijelog svijeta okupljaju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, značajan broj zemalja će se obavezati na stvaranje novog globalnog okvira kako bi se okončala ova prezira vrijedna trgovina. Stupanjem u novi Savez za borbu protiv trgovine proizvodima koji služe za mučenje, vlade pristaju utvrditi nacionalne zabrane izvoza proizvoda koji se koriste za mučenje ili pogubljenje, uz dodatno jačanje svojih carinskih organa za rad na provedbi ove zabrane.

Zabrana predmeta za mučenje

Na čelu Saveza su Argentina, Europska unija i Mongolija, ali poziv za učešće je upućen svim zemljama koje se zalažu za ukidanje smrtne kazne u okviru UN-ovog drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.

Argentina ostaje istrajna u naporima na okončanju smrtne kazne. Aktivna je učesnica u multilateralnim institucijama poput Međunarodne komisije i Svjetskog kongresa protiv smrtne kazne te radi na mobiliziranju podrške unutar UN-a za globalni moratorij na izvršenje smrtne kazne.

U međuvremenu, EU je pooštrila zakonske propise kako bi zabranila trgovinu proizvodima koji se koristi za mučenje ili smrtnu kaznu. Zakon, koji je prvobitno stupio na snagu 2005. godine, sada zabranjuje prolazak takvih proizvoda preko teritorija i kroz luke EU-a, kao i njihovu promociju na sajmovima i u industrijskim publikacijama. Za potrebe daljih koraka, EU je uspostavila mehanizam za ubrzanu zabranu novih predmeta za mučenje ili izvršenje smrtne kazne koji se pojavljuju.

Mongolija je sa svoje strane zabranila smrtnu kaznu 2015. godini i daje pozitivan primjer u regiji u kojoj većina zemalja sistemski muči i izvršava smrtnu kaznu nad zatvorenicima.

Snažnije kontrole već daju rezultate. Na primjer, pored toga što su skuplji, sada je i mnogo teže nabaviti lijekove koji se koriste u injekcijama za izvršenje smrtne kazne i uređajima za primjenu električnih šokova.

Ipak, nesumnjivo je da postoje ograničenja u onome što pojedine zemlje mogu samostalno postići. Proizvođači i trgovci ovom vrstom proizvoda mijenjaju svoje prakse i rute kako bi zaobišli domaće propise. Konačni, da bi policijski napori bili uistinu djelotvorni, potreban je angažman još i više zemalja.

Iskorjenjivanje mučenja

Prilikom aktiviranja Saveza tokom ovog mjeseca, zemlje učesnice će potpisati zajedničku političku deklaraciju utemeljenu na četiri obaveze. Prva je realizacija mjera na ograničavanju izvoza proizvoda namijenjenih za mučenje ili pogubljenja. Drugo je podrška u izradi platforme za razmjenu prekograničnih informacija, tako da carinski službenici mogu pratiti međunarodne trgovinske tokove i identificirati nove proizvode koji bi trebali biti zabranjeni.

Treće, zemlje potpisnice će podijeliti svoje najbolje prakse kako bi drugi sistemi za provedbu koji su se pokazali učinkovitim i djelotvornim u jednoj zemlji mogli biti prihvaćeni. I četvrto, one koji imaju već postojeće nacionalno zakonodavstvo će pružiti tehničku pomoć drugim zemljama koje još uvijek rade na ostvarivanju ovog cilja.

Nesumnjivo je da će iskorjenjivanje mučenja i ukidanje smrtne kazne zahtijevati sveobuhvatne i kontinuirane napore i van oblasti trgovine. Međutim, usmjeravanjem na razmjenu proizvoda koji se koriste za mučenje i pogubljenje okupljamo zemlje sa istim stavovima u zajedničke napore na postizanju istinske promjene. Uvjereni smo da će Savez biti uspješan i da bi mogao poslužiti kao osnova za širu saradnju članica UN-a i u budućnosti.

Trgovinske politike ne odnose se samo na profit i prodaju, već su i moćan alati za zaštitu ljudskih prava i podršku održivom razvoju širom svijeta. Nikada ne smijemo dopustiti da se proizvodima za mučenje i smrt trguje kao bilo kojom drugom robom.

Izvor: Al Jazeera