Motociklizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ital­i­jan­s­ki mo­to­cik­lista Valenti­no Rosi odlično je počeo se­zonu. U tri trke ost­vario je dvi­je pob­jede i trenut­no je vodeći u ukup­nom poretku. Trku u Ar­gen­ti­ni pamtiće zbog du­ela sa ak­tuel­nim šam­pi­onom svi­je­ta Markom Marke­zom.

Published On 20 Apr 2015