Beogradski krug

U zemlji laži sve je istina | Beogradski krug ep2

Neki od svjedoka i žrtava rata govore na sesijama Kruga, ali je većina uglavnom nijema ili je spremna naći opravdanja za dvostruku ulogu Srbije u ratu.

Dok rat u Hrvatskoj polako gubi silinu i širinu, kreće rat u Bosni i Hercegovini, najrazorniji i najtragičniji na prostorima bivše Jugoslavije.

Beogradski krug aktivno ukazuje na ćutanje i laž srpskih medija o realnostima rata, stvara se jezgro okupljeno oko Kruga i nekih drugih organizacija koje se ne mire sa zločinima počinjenim u njihovo ime.

Neki od svjedoka i žrtava rata govore na sesijama Kruga, ali je većina uglavnom nijema ili je, češće, spremna naći opravdanja za dvostruku ulogu Srbije u ratu: zvanično ne učestvuje, a tajno organizira, finansira i pomaže srpsku vojsku i politiku u Bosni i Hercegovini.

Krug je nadstranačka organizacija i njeni članovi govore isključivo u svoje lično ime.

Izvor: Al Jazeera