Dužina videa 49 minutes 30 seconds
Iz programa Al Jazeera Reporter

Al Jazeera Reporter: Izbjeglička priča

Reporter Al Jazeere Eki Rrahmani, nekada i sam izbjeglica s Kosova, donosi priču o migrantskoj krizi u Evropi, upoređujući je s ličnim iskustvima i proživljenom dramom.

Reporter Al Jazeere Eki Rrahmani, nekada i sam izbjeglica s Kosova, donosi priču o migrantskoj krizi u Evropi, upoređujući je s ličnim iskustvima i proživljenom dramom.

Osvrće se na svoj bijeg prije 30 godina i upoređuje vlastito iskustvo s nedaćama hiljada izbjeglica i migranata koji danas traže utočište u Evropi.

Izvor: Al Jazeera