#AJBCAFE

AJBCAFE: Korupcija u javno-privatnim partnerstvima

Gdje se nalaze slabe tačke javno-privatnih partnerstava i šta ih štiti od organizovanog kriminala i korupcije?

Gdje se nalaze slabe tačke javno-privatnih partnerstava i šta ih štiti od organizovanog kriminala i korupcije?

Novo izdanje AJB Caféa bavi se korupcijom u partnerstvima javnog i privatnog sektora.

S nama su:

Mirella Dummar Frahi, šefica odjela za civilno društvo UNODC-a u Austriji;

Ardita Seknaj, generalna sekretarka u Međunarodnoj trgovinskoj komori – ICC u Albaniji,

te Dražen Jelenić iz Regionalne antikorupcijske inicijative.

*Emisija nastala u saradnji s Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI).

Izvor: Al Jazeera