U blokadi više od 200.000 građana u Hrvatskoj

U odnosu na februar ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 0,8 posto.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 0,68 milijardi eura - bez kamata (Laura Hasani/Reuters)

Na kraju ovogodišnjeg marta blokirani su bili računi 211 hiljada hrvatskih građana, s ukupnom glavnicom duga od 2,84 milijarde eura, kao i 14.000 poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 728,8 miliona eura, podaci su Financijske agencije (Fina) objavljeni u petak.

Na kraju marta u registru redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 211.122 potrošača, što je za neznatnih 0,01 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a sedam posto manje nego prije godinu dana. Glavnica njihovog duga iznosila je 2,84 milijarde eura, što je za 4,8 posto više u odnosu na februar te 20,8 posto više u odnosu na mart 2023. godine.

Kada se glavnici od 2,84 milijarde eura pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 1,04 milijarde eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem marta iznosio 3,88 milijardi eura. Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 0,68 milijardi eura (bez kamata), a prema svim finansijskim institucijama dug je iznosio 0,78 milijardi eura, navode iz Fine, prenosi Hina.

Povećan broj poslovnih subjekata u blokadi

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem marta u registru redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je i 14.046 poslovnih subjekata, što je za 21 poslovnog subjekta ili 0,1 posto više u odnosu na februar i 30 poslovnih subjekata ili 0,2 posto više u odnosu na mart 2023. godine.

Glavnica njihovog duga iznosila je 728.8 miliona eura, što je za sedam miliona eura ili za jedan posto manje nego u februaru, a 240,7 miliona eura ili 49.3 posto više nego u martu 2023. godine. Dug po kamatama je iznosio 220,8 miliona eura pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju marta iznosio 949,6 miliona eura.

Od 14.046 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.963 su pravne osobe (42,5 posto), na koje se odnosi 581,5 miliona eura ili 79,8 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 8.083 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 147,3 miliona eura.

U odnosu na februar ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 0,8 posto, a iznos neizvršenih osnova za 1,1 posto, dok je broj fizičkih osoba veći za 0,9 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova je manji za 0,3 posto.

Izvor: Agencije