Odobreno odstupanje od budžetskih pravila EU-a

Zdravko Marić je iz Zagreba predsjedavao videokonferencijom ministara finansija zemalja članica Evropske unije (EPA)

Ministri financija zemalja članica Europske unije potvrdili su u ponedjeljak da su ispunjeni uvjeti za aktiviranje klauzule o odstupanju od budžetskih pravila kako bi se vlade mogle boriti s ekonomskim posljedicama pandemije korona virusa.

“Ministri su postigli sporazum i dali odobrenje Europskoj komisiji da upotrijebi punu fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno da se primijeni fleksibilniji pristup u primjeni fiskalnih pravila na razini EU-a. Time će se dati mogućnost državama članicama da u većoj mjeri pruže fiskalne poticaje svojim gospodarstvima kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaji i osigurao što skoriji oporavak”, izjavio je hrvatski ministar finansija Zdravko Marić, koji je iz Zagreba predsjedavao video-konferencijom ministara financija.

Ministri su raspravljali o odgovarajućim mjerama na razini EU-a koje bi doprinijele smanjenju negativnog utjecaja koji virus COVID-19 ima na ekonomiju država članica.

Osiguravanje fiskalne discipline

Poseban fokus je stavljen na mjere koje su usvojili EK i Evropska centralna banka (ECB), čime bi se državama članicama olakšala provedba nužnih aktivnosti, prenosi Hina.

Evropska komisija je u petak predložila da se aktivira odredba o odstupanju od budžetskih pravila kako bi se zemljama članicama omogućilo da adekvatno reagiraju na krizu uslijed pandemije i ublaže ekonomske posljedice te bolesti.

U samom Paktu o stabilnosti i rastu predviđena je mogućnost aktiviranja odredbe o odstupanju od pravila koja se inače primjenjuju, u slučajevima vanrednih okolnosti kao što je ova s pandemijom korona virusa.

Pakt o stabilnosti i rastu osigurava fiskalnu disciplinu država članica, po kojem deficit budžeta opće države ne smije prelaziti tri posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a javni dug 60 posto BDP-a.

Izvor: Agencije