Federacija BiH: Opći kolektivni ugovor pred potpisivanjem

Udruženje poslodavaca entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ponudili su federalnoj Vladi usaglašeni tekst novog općeg kolektivnog ugovora o radu. Vlada će ga razmotriti do petka, za kada je zakazano i njegovo potpisivanje. To je ujedno dan isteka roka za potpisivanje novog ugovora. Granski ugovori trebali bi se izrađivati naknadno.

Stupi li na snagu novi opći kolektivni ugovor, najniža plata u Federaciji bi iznosila između 203 i 208 eura, u zavisnosti od broja mjesečnih radnih sati. Naknade za prekovremeni, noćni i rad na državni praznik su neznatno umanjene, a topli obrok bi trebao iznositi jedan posto od prosječne plate u Federaciji. Kompromisom koji su Udruženje poslodavaca i Sindikat ponudili Vladi Federacije obje strane su zadovoljne.

“Postigli smo cijenu rada znatno veću, zadržali smo taj topli obrok u visini jedan posto, zadržali smo minuli rad”, kazao je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Sporne tačke

Kategorija naknade za minuli rad bila je stavka oko koje su se pregovarači najviše mimoilazili. Kompromis je nađen sa koeficijenta 1 posto smanjen je na 0,4 posto po godini staža.

“On je naslijeđe onoga sistema, kada su radnici bili navodni vlasnici firme, i to je bio doprinos onoga što su oni radili u firmi. Toga više nema, mi smo napravili kompromis, ali svako drugo potpisivanje ili izmjena ići će ka tome da se to ukine”, kazao je Safudin Čengić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije.

I Vladi Federacije je stavka minulog rada najdiskutabilnija, jer nju ne poznaju ekonomski sistemi zemalja Evropske unije. Ipak, ona će svoj stav dati u petak, za kada je zakazano eventualno potpisivanje. Opći kolektivni ugovor bi trebao važiti 18 mjeseci. Ukoliko ga ni jedna strana ne bude htjela mijenjati, ostat će na snazi. Granski kolektivni ugovori tek će biti predmet dogovaranja između Unije poslodavaca i Sindikata.

Izvor: Al Jazeera