EU: Sa 21 milijardom privući 315 milijardi eura

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavio je u srijedu u Evropskom parlamentu investicijski plan koji bi, sa postojećih 21 milijardu eura, mogao u slijedeće tri godine privući 315 milijardi eura investicija u strateške projekte te u mala i srednja poduzeća.

Komisija polazi od toga da u Evropska unija ima dovoljno likvidnih sredstava, ali je problem što se ta sredstava ne koriste u produktivne svrhe.

Investicijski plan je skup mjera koje bi u slijedeće tri godine trebale osigurati ulaganja od najmanje 315 milijarda eura.

Katarina Drlja o Junckerovim planovima za EU

Plan počiva na tri uporišne tačke: mobiliziranje sredstava za investicije bez povećanja javnih dugova; usmjeravanje ulaganja na projekte u ključnim područjima poput infrastrukture, obrazovanja, istraživanja i inovacija te uklanjanje barijera za investicije u pojedinim sektorima.

Strateške investicije

Komisija će predložiti uspostavu novog Evropskog fonda za strateške investicije unutar Evropske investicijske banke.

Taj fond će raspolagati sa 21 milijardom eura početnog kapitala, od čega 16 milijardi eura garancija prenamjenom unutar postojećeg budžeta EU-a, a pet milijardi će angažirati EIB.

Taj početni kapital od 16 milijardi eura trebao bi privući 240 milijardi eura za strateške investicije, poput ulaganja u širokopojasnu mrežu, energetsku i saobraćajnu infrastrukturu, u obrazovanje, istraživanje i inovacije te u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

Pet milijardi eura sredstava od EIB-a trebalo bi privući 75 milijardi eura za mala i srednja poduzeća ispod 250 zaposlenih te za poduzeća koja zapošljavaju između 250 i 3.000 ljudi.

Uloga tog fonda je da privuče privatna ulaganja, a njegov multiplikatorni učinak se procjenjuje u odnosu jedan prema 15.

To znači da jedan euro javnih sredstava uloženih u fond u konačnici daje učinak od 15 eura.

U EK-a navode da je riječ o opreznoj procjeni i da bi taj učinak mogao biti i veći.

Države članice također će moći pridonositi Evropskom fondu za strateške investicije, a ta sredstva ne bi im se računala u budžetski deficit.

Brojna nova radna mjesta

Komisija procjenjuje da bi ovaj investicijski plan mogao povećati bruto društveni proizvod EU-a za 330 do 410 milijardi eura i stvoriti od milion do 1,3 miliona novih radnih mjesta.

Od država članica će se tražiti da pripreme što veći broj projekata.

Prednost će imati projekti koji zadovoljavaju tri kriterija: oni koji imaju evropsku dodanu vrijednost, ekonomsku održivost i stepen spremnosti bit će izabrani oni projekti čija realizacija može početi u sljedeće tri godine.

Kod izbora projekata neće biti nacionalnih ni sektorskih kvota.

Očekuje se da će EK pri predstavljanju investicijskog plana dati obrise investicijske situacije u svakoj od država članica.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

Više iz rubrike EKONOMIJA
POPULARNO