EBA: Preporuke za provjeru zajmodavaca

Nenaplativi kredit je onaj čija otplata kasni više od 90 dana, odnosno čiji je povrat malo vjerovatan (EPA)

Evropska agencija za banke objavila je preporuke koje bi nadležnim tijelima trebale olakšati provjeru imovine evropskih zajmodavaca, najprije kroz jedinstvene definicije problematičnih i kredita s olakšanim uvjetima otplate.

EBA-i je dodijeljen zadatak provjere imovine evropskih banaka prije nego što Evropska centralna banka iduće godine preuzme posao supervizije finansijskih institucija eurozone.

Preporuke koje je EBA objavila sadrže jedinstvene definicije, koja bi nadležnim tijelima u Evropskoj uniji trebale pojednostaviti analizu kvaliteta imovine u portfeljima banaka u eurozoni i pomoći im da lakše uoče opasne trendove.

U EU-u postoji čitav niz definicija rizika koje treba pojednostaviti, pojašnjavaju u EBA-i, a najviše pažnje zahtijevaju loši zajmovi i oni za koje je zajmodavac omogućio duži rok otplate.

Kako zaštititi potrošače

Agencija tako definira nenaplativi kredit kao onaj čija otplata kasni više od 90 dana, odnosno čiji je povrat malo vjerovatan.

Za kredite s produženim rokovima otplate u EBA-i sugeriraju da mogu biti iskazani i u “lošem” i u standardnom portfelju, što znači da ih ne treba automatski smatrati nenaplativim.

U izvještaju se, također, navodi da vlasti moraju procijeniti koliki bi iznos problematične imovine banke trebale prodati kako bi bile sigurnije.

Dužnosnici EU-a moraju, također, razmotriti kako zaštititi potrošače od propasti dijelova banaka koje su sadržavale problematične zajmove.

Odvojena provjera

Klijenti bi se tako mogli prebaciti u portfelje “zdrave” imovine banke ili bi se problematična imovina izdvojila iz bilanci.

ECB će primijeniti EBA-ine preporuke u predstojećim provjerama kvaliteta imovine banaka u 130 vodećih banaka u eurozoni, a nadležna tijela 11 zemalja EU-a, koje još nisu članice monetarne unije, uključujući Hrvatsku, također moraju provesti provjere.

Prema saopćenju EBA-e, sve provjere u EU-u trebaju biti završene do kraja oktobra 2014. godine.

Odvojena provjera otpornosti banaka u Uniji na moguće nepovoljne uvjete poslovanja bi, također, trebala biti završena do oktobra iduće godine.

Izvor: Agencije