BiH: Dvije trećine nezaposlenih žive u FBiH

Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih u decembru 2012. novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo je 14.495 (Srna)

U Bosni i Hercegovini (BiH) sa 31. decembrom prošle godine na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja bila su prijavljena 550.574 nezaposlena, što u odnosu na kraj novembra predstavlja povećanje za 2.777 osoba ili 0,51 posto, saopćila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

U bh. entitetu Republika Srpska bilo je 153.458 nezaposlenih, u entitetu Federacija BiH 384.852, u Brčko distriktu 12.269 nezaposlenih, a od ukupnog broja osoba koje traže posao, žene čine 277.312 ili 50,37 posto.

Na evidenciji osoba koje traže posao, nekvalifiicirnih radnika je 160.390 ili 29,13 posto, polukvalificiranih 11.204 ili 2,04 posto, kvalificiranih 190.998 ili 34,69 posto, visokokvalificiranih 3.685 ili 0,67 posto, sa srednjom stručnom spremom 140.478 ili 25,51 posto, sa visokom stručnom spremom 34.407 ili 6,25 possto i sa višom stručnom spremom 7.561 ili 1,37 posto.

Povećan broj zahtjeva za novčanu naknadu

Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih u decembru prošle godine, novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo je 14.495, a broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 11.283, od kojih je zaposleno 5.731 ili 50,79 posto.

U decembru prošle godine poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 2.068 zahtjeva za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrirani broj osoba kojima je prestao radni odnos, u izvještajnom periodu, iznosio 7.236.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u decembru 2012. godine novčanu naknadu je koristilo 1.713 osoba ili 2,13 posto od ukupnog broja registriranih nezaposlenih, dok je u istom periodu 2011. godine novčanu naknadu koristilo 10.634 osoba, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 1.079 osoba ili 10,15 posto.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 378.863 osoba ili 68,81 posto od ukupno registriranih nezaposlenih u BiH.

Izvor: Agencije