Federacija BiH ponovo proglasila stanje epidemije

Bosna i Hercegovina danima bilježi porast broja zaraženih (EPA)

Federalno ministarstvo zdravstva je, nakon pribavljenih mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i vladinog Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU-a, donijelo naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 za ugroženo područje, teritorij Federacije Bosne i Hercegovine.

Naredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije 17. jula 2020. godine, objavljeno je na službenoj stranici Ministarstva zdravstva FBiH.

Donošenju naredbe o proglašenju epidemije prethodilo je usvajanje Informacije Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH na sjednici Vlade FBiH od 2. jula, koja je jednim od zaključaka uz usvajanje Informacije Federalnog ministra zdravstva zadužila da u skladu sa svojim ovlastima proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije BiH.

Operativnije djelovanje mjerodavnih institucija

Naredbu je, uz spomenuto, federalni ministar zdravstva donio na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  (članak 6. stavak (1)) i  Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (članak 66. stavak (2)), kao i na osnovu epidemioloških izvještaja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Doma zdravlja Tešanj, Doma zdravlja Maglaj, Instituta za javno zdravlje Zenica, Doma zdravlja Živinice, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. 

Proglašavanje epidemije COVID-19 na cijelom teritoriju FBiH ne odnosi se direktno na stanovništvo, već podrazumijeva operativnije djelovanje svih mjerodavnih institucija koje postupaju u datoj situaciji, te provode mjere za sprečavanje širenja COVID-a 19 na teritoriju FBiH.

Naredbom je u slučaju potrebe i u ovisnosti od situacije predviđena mogućnost vršenja sanitanog nadzora na graničnim prijelazima koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH i provođenje mjera u vezi sa vršenjem tog nadzora, karantina, osiguranje potrebnih rezervi vakcina kada one budu dostupne, imunizacija stanovništva kada vakcina bude dostupna, kao i provođenje drugih mjera koje naredi federalni ministar zdravstva, odnosno Vlada Federacije BiH.

Izvor: Agencije