Tužioci u Srbiji na rubu izdržljivosti

Srbiji nedostaje 115 javnih tužitelja i njihovih zamjenika, pokazuje sistematizacija pravosuđa. Sustav je na rubu izdržljivosti, jer svaki tužitelj rješava po više od 1.000 predmeta, no nove neće zapošljavati, sve dok se ne formira većina u Skupštini, u kojoj tužitelji polažu zakletvu.

U Udruženju javnih tužilaca i zamenika tužilaca Srbije kažu da to znači da njihove kolege za jedan predmet koji obuhvaća procesne radnje i odluku ima svega 10 minuta godišnje.

“Sistem je na ivici izdržljivosti. Ljudi su suočeni sa hiljadama predmeta. Jedva se i veoma teško savladava priliv i sve to može da dovede do ozbiljnih grešaka”, ukazuje Goran Ilić, predsjednik ovog udruženja.

U Srbiji radi 600 javnih tužitelja i njihovih zamjenika. Europski prosjek je 11 tužitelja na 100.000 stanovnika. Prosjek u Srbiji je osam tužitelja na isti broj ljudi. Srbija je usvojila novi zakon o kaznenom postupku. Tužitelji su dobili nove dužnosti, a među njima i mogućnost oportuniteta i priznavanja krivnje. To znači da većina predmeta i ne stigne do suda.

“S druge strane, broj sudija u Srbiji duplo je veći od evropskog proseka. Na 100.000 stanovnika u Uniji radi 20 sudija, u Srbiji na isti broj građana njih 40. Zbog toga dolazi do nesrazmera u obimu posla sudija u tužilaca”, javio je Al Jazeerin reporter Đorđe Kostić.

Znatno više sudija nego tužilaca

“Ukazala bih da u najvećem broju tužilaštava radi manje zamenika tužilaca nego što radi sudija u krivičnim većima suda, tako da imamo jednu apsurdnu situaciju, da negde čak ima više sudija krivičara nego što ima tužilaca, iako tužioci rade više od dve trećine posla”, napominje Svetlana Nenadić iz Udruženja javnih tužilaca i zamjenika tužilaca Srbije.

Tužitelje bira Državno vijeće tužilaštva te je raspisan natječaj za 12 zamjenika za Beograd. Njihov prijem bi rasteretio kolege. Ipak, oni neće biti izabrani do formiranja nove vlade. U Komitetu pravnika za ljudska prava YUKOM kažu da sve to usporava već usporen pravosudni sistem.

“To sigurno nije dobro ni za građane, koji očekuju brzu rekaciju tužilaštva. Mislim da je zbog toga i neophodno da se popuni ovaj broj tužilaca koji nedostaje te da se kasnije uradi drugi korak, a to je da se utvrde konkretne potrebe sa još većim povećanjem. I da to sve reflektuje novu tužilačku istragu”, predlaže Milan Antonijević iz YUKOM-a.

Ukoliko se zaposli svih 115 tužitelja, koliko nedostaje Srbiji, to će riješiti dio problema. Pravi broj tužitelja potreban Srbiji tek treba biti utvrđen, nakon nove sistematizacije. Do tada će stolovi tužitelja biti prepuni predmeta.

Izvor: Al Jazeera