Banja Luka: Na proljeće počinje obnova Arnaudije

Na lokalitetu džamije Arnaudija nalaze se i dijelovi koji su pronađeni nakon što je srušena (Anadolija)
Na lokalitetu džamije Arnaudija nalaze se i dijelovi koji su pronađeni nakon što je srušena (Anadolija)

Kamen temeljac za ponovnu gradnju Arnaudije džamije u Banjoj Luci, koja je srušena 1993. godine, mogao bi biti položen na proljeće sljedeće godine.

Arnaudija džamija, poznata i kao Defterdarija, jedina je neobnovljena džamija od ukupno 15 džamija koliko ih je devedesetih godina porušeno u Banjoj Luci.

Muhedin ef. Spahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka za Anadoliju je kazao da su Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Adnan Ertem, direktor Generalne direkcije vakufa Turske, potpisali Protokol o realizaciji projekta ponovne izgradnje Arnaudije.

“Mi smo u fazi pribavljanja ponuda za njenu gradnju. Ta procedura ide svojim tokom i ukoliko bi se predviđene aktivnosti završile u planiranom vremenskom periodu, mi bi smo ovdje na proljeće imali kamen temeljac, ako Bog da i početak njene gradnje”, istakao je Spahić.

Arnaudija je porušena istog dana kada i Ferhadija, 7. maja 1993.

Izgrađena 1595. godine

Kaže da je obnova ove džamije jako važna i u kulturnom i u historijskom pogledu jer je Arnaudija pored Ferhat-pašine džamije u Banjoj Luci bila svojevrsni dragulj.

“Naša je obaveza da ovu džamiju obnovimo i stavimo u funkciju vjernicima”, kazao je Spahić.

Arnaudija je prvobitno izgrađena 1595. godine, u neposrednoj blizini Ferhadije. Ove dvije džamije srušene su na isti dan 7. maja 1993. godine.

“Koliko raspolažemo informacijama da je ovaj lokalitet zajedno sa džamijom proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Naravno naša je želja da to bude i spomenik kulture na listi UNESCO-a”, rekao je Spahić.

Gradilište je spremno, urađeni su potrebni priključci i što je prema riječima Spahića najvažnije – dobili su i građevinsku dozvolu. Iskopani su i temelji Arnaudije, te napravljene nadstrešnice koje će olakšati rad majstorima.

“Očekujemo i nadamo se da će ovaj projekat realizirati se u što je moguće kraćem vremenskom periodu”, rekao je Spahić.

Pribavljanje ponuda

Kolika će biti vrijednost izgradnje ovog značajnog kulturno-historijskog objekta za sada nije poznato.

“Mi smo u fazi pribavljanja ponuda na osnovu premjera građevinskih radova, a ranije, koliko mi je poznato, spominjala se cifra od oko tri miliona KM [1,5 miliona eura]”, rekao je Spahić.

Muhedin ef. Spahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka

Na lokalitetu džamije Arnaudija nalaze se i dijelovi koji su pronađeni nakon što je srušena.

“Imamo i depo gdje su smješteni ostaci Arnaudije, a tu su bili i ostaci Ferhadije koji su ugrađeni u Ferhadiju, na jednoj vakufskoj parceli u naselju Vrbanja i oni će se ugraditi u džamiju i nastojaće se da se što više originalnih fragmenata vrati”, rekao je Spahić i napomenuo da je potrebno posebno ispitivanje i priprema pronađenih fragmenata kako bi bili spremni za ugradnju.

Arnaudija je bila specifična po akšam-tašu koji je služio za pozivanje vjernika na molitvu, a prema prvim ispitivanjima, 3D skeniranjem utvrđeno je da su sačuvani i fragmenti akšam-taša.

Potkupolna džamija

Arnaudija, osim što se nalazila u neposrednoj blizini Ferhadije, bila je i prema stilu slična ovoj džamiji. S obzirom da je, ipak, manja, ali i na iskustvo koje je Medžilis Islamske zajednice Banja Luka stekao prilikom obnove Ferhadije, procjenjuje se da će za obnovu Arnaudije trebati i manje vremena i novca.

Prema historijskim podacima, graditelj Arnaudija džamije bio je Hasan-defterdar, ministar finansija Bosanskog pašaluka i prijatelj Ferhad-paše Sokolovića. Arnaudija je u tadašnjem Donjem Šeheru izgrađena u klasičnom osmanskom stilu. O vremenu njene izgradnje svjedočio je napis uklesan u kamenu nad ulazom.

Arnaudija džamija pripada tipu potkupolnih džamija sa trijemom i kamenom munarom.

Cjelina se sastojala od ulazne kapije čiji gornji dio je krasila akšam-taš munara, te dvorišta popločanog kaldrmom, objekta džamije i harema.

U toku gradnje džamije dozidano je turbe za Hasana-defterdara i njegovu suprugu, a bilo je spojeno s molitvenim prostorom džamije. Arnaudija je imala tri kamene kupolice iznad trijema, te kupolu iznad molitvenog prostora i kamenu munaru visine 30 metara.

Islamska zajednica je dobila građevinsku dozvolu, ističe imam Spahić

Izvor: Agencije  


Povezane

Obnovljena je većina džamija koje su u Banjoj Luci porušene tokom rata. Obnova Arnaudije, srušene iste noći kad i Ferhad-pašina džamija, trebala bi početi do kraja godine, ali nedostaje novca. Islamska zajednica je zbog rušenja vjerskih objekata muslimana, podnijela tužbu protiv Republike Srpske. Slučaj je završio u Strazburu. Nadina Maličbegović.  

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO