Srbija i BiH imaju pravo na pomoć EU-a

BiH i Srbija su putem mehanizma EU-a za civilnu zaštitu zatražili pomoć u suočavanju s neposrednom opasnošću po ljudske živote (Al Jazeera)

Evropska povjerenica za humanitarnu pomoć i krizne reakcije Kristalina Georgieva u današnjem razgovoru u Briselu sa hrvatskom ministricom vanjskih poslova Vesnom Pusić poručila je kako osim Hrvatske, i Bosna i Hercegovina i Srbija imaju pravo tražiti pomoć za sanaciju šteta elementarne nepogode koja je pogodila regiju, javila je Andolija.

Georgieva je poručila kako Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, može podnijeti zahtjev zajedno sa Hrvatskom, prema Evropskom fondu solidarnosti.

BiH nema pravo na sredstva iz ovog fonda, jer nema status kandidata, ali ima pravo na pomoć iz pretpristupnog fonda IPA.

Georgieva je najavila kako će narednih dana posjetiti Hrvatsku, BiH i Srbiju.

Naglasila je, pritom, kako su dobili zahtjeve za pomoć u četvrtak, a već u petak su došli prvi timovi koji su u BiH i Srbiji spašavali živote.

Štete uvećane za četiri puta

BiH i Srbija su putem mehanizma EU-a za civilnu zaštitu zatražili pomoć u suočavanju s neposrednom opasnošću po ljudske živote, a do danas je svoju pomoć ponudilo već 16 zemalja članica.

Hrvatska od Brisela nije zatražila neposrednu pomoć i intervenciju, jer se, prema procjeni, sama mogla i može nositi sa situacijom u poplavljenim područjima, piše Anadolija.

Pusić je u razgovoru naglasila kako će Hrvatskoj pomoć trebati kasnije, za sanaciju posljedica poplavljenih područja.

Georgieva je naglasila kako su se štete prouzrokovane elementarnim nepogodama u posljednjih 30 godina na evropskom nivou povećali četiri puta te izrazila zabrinutost zbog klimatskih promjena koje ukazuju da će problema biti i u budućnosti.

Poručila je kako je, stoga, potrebno više sredstava ulagati u investiranje u suzbijanje i zaštitu od elementarnih nepogoda kako bi se smanjio utrošak sredstava u sanaciju nastalih šteta.

Izvor: Agencije