Ustavni sud RS-a odlučuje o naknadi logorašima

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a podnio je zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa (Al Jazeera)

Ustavni sud bh. entiteta Republika Srpska pokrenut će postupak za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka, usvojenim izmjenama i dopunama entitetskog Zakona o unutrašnjem dugu, saopćeno je iz Suda.

Izmjenama zakona predviđeno je da naknada zbog nepravednog zarobljeništva i lišavanja slobode od 1992. do 1996. godine bude isplaćena u obveznicama umjesto u gotovini.

To znači kako bi Bošnjaci, koji su bili u logorima, mogli da naplate štetu određenu sudskim rješenjem za 13 godina.

Odluka do sredine maja

Zbog toga je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a podnio zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa.

Ustavni sud će se izjasniti o tome u roku jednog mjeseca.

“Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske smatra da je donošenjem ovog zakona većem broju pripadnika bošnjačkog naroda, kojima je dosuđena naknada materijalne i nematerijalne štete radi neosnovanog lišenja slobode koje je u vezi sa ratnim dejstvima u periodu od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, povrijeđeno pravo na pristup sudu i efektivno izvršenje sudskih presuda”, saopćeno je iz Ustavnog suda nakon sjednice Vijeća.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutrašnjem dugu RS-a Narodna skupština Republike Srpske izglasala je na sjednici održanoj 27. februara 2014. godine.

Izvor: Al Jazeera i agencije