Hrvatska: Diskriminacija pri zapošljavanju

Građani nemaju povjerenje u institucije koje ih mogu zaštititi, naglašeno je na konferenciji (AP)
Građani nemaju povjerenje u institucije koje ih mogu zaštititi, naglašeno je na konferenciji (AP)

Na konferenciji o primjeni Zakona u suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj, koja se održava u Zagrebu, utvrđeno je kako taj akt još nije u potpunosti zaživio.

Naglašeno je kako i dalje postoji nepovjerenje građana u institucije koje ih mogu zaštiti od diskriminacije te potreba za informiranjem šire javnosti o ovom društvenom problemu, prenijela je Anadolija.

Osnovni cilj Konferencije je da se kroz iznošenje iskustava sudija, advokata, pravobraniteljskih institucija, nevladinih organizacija, sindikata, a vezano uz ulogu medija, dođe do zaključaka o tome kako se i koliko efikasno Zakon o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj primjenjuje.

Predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin naglasio je kako je Zakon u primjeni već petu godinu i kako posjeduje sredstva kojim se može boriti sa nejednakošću koja se može pojaviti kod tzv. ranjivih grupa.

Strah od prijavljivanja diskriminacije

Hrvatin je izjavio kako je važno presude sudova vezane uz diskriminatorno ponašanje važno objavljivati u medijima.

“Diskriminacija se u Hrvatskoj ne prijavljuje u dostatnoj mjeri pa i dalje postoji potreba za informiranjem šire javnosti. Građani se često mire s okolnostima, prihvaćaju situaciju u kojoj su se našli te je i dalje prisutno nepovjerenje u sustav i strah od mogućih posljedica prijavljivanja, a posebno zabrinjava da velik broj građana još uvijek nije svjestan postojanja sustava zaštite od diskriminacije“, istaknula je građanska pravobraniteljica Lora Vidović.

Pritužbe, koje prima njen Ured, najčešće su vezane za diskriminaciju zbog etničke ili nacionalne pripadnosti na području rada i zapošljavanja.

Donesena je i jedna presuda vezana uz diskriminaciju zbog životne dobi.

Kažnjena je jedna  osoba jer je odbijenicu za posao pravnika, osobi sa 55 godina, obrazložila starošću osobe.

Izvor: Agencije


Povezane

U Hrvatskoj je 290.000 nezaposlenih. Posebno su ugroženi Romi, koji su uglavnom bez kvalifikacija i teško pronalaze radno mjesto. Čak i oni koji su fakultetski obrazovani ne mogu da pronađu posao. Romska udruženja smatraju kako je riječ o diskriminaciji jer, prema Ustavu, nacionalne manjine imaju pravo na prednost pri zapošljavanju. Prilog Martine Kiseljak. 

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO