BiH: Novorođenčad bez matičnog broja

Da li politička kriza u Bosni i Hercegovini utiče na novorođenu djecu? Nakon stupanja na snagu odluke Ustavnog suda BiH, odgovor je – da, kaže reporter Al Jazeere Harun Karčić.

Zuhra Fetić tek se porodila u sarajevskom porodilištu. Medicinske sestre donijele su bebu, a novu majku su savladale emocije.

„Ovo je nevjerovatan osjećaj. Ko ga ne doživi, stvarno ne zna kakav je. Vidite li ovo malo stvorenje”, kaže Zuhra. Njena reakcija je tipična majčinska, puna ljubavi.

U sarajevskom porodilištu dnevno se rodi oko 12 beba. Ali njihovim roditeljima počnu glavobolje kada shvate da svojoj novorođenoj djeci ne mogu izvaditi jedinstveni matični broj, kaže reporter Karčić.

Problem je nastao 12. februara kada je na snagu stupila odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je Zakon o jedinstvenom matičnom broju (JMB) BiH proglašen neustavnim.

Bezuspješna reakcija

Ustavni sud tražio je da se u Zakon ugrade službeni nazivi općina u entitetu Republika Srpska, a koje imaju dvojne nazive. To nije učinjeno. Ministarstvo civilnih poslova BiH reagiralo je, ali bez uspjeha.

”Resorno Ministarstvo civilnih poslova je u toku 2012. godine, poštujući odluku Ustavnog suda, predložilo izmjene i dopune ovog Zakona i uputilo u parlamentarnu proceduru, ali on nije dobio neophodno podršku”, kaže Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH.

Iako novorođena djeca ne mogu dobiti jedinstveni matični broj, i dalje ih se može upisati u matične knjige rođenih i izvaditi njihov rodni list.

„Ja bih, u ovoj trenutnoj situaciji, apelovala na roditelje novorođene djece da potpuno shvate razliku između upisa djeteta u knjigu rođenih i dobijanja rodnog lista i određivanja matičnog broja. U nadležnosti općine Centar jeste da se vrši upis u Matičnu knjigu rođenih“, kaže matičarka Mirsada Lingo.

A u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova je da izdaju jedinstveni matični broj. No, ni oni to ne mogu više činiti jer je tako naložio Ustavni sud.

”MUP Kantona Sarajevo, nakon što je zvanično dobio Službeni glasnik u kojem je objavljena odluka Ustavnog suda BiH, dostavio je depeše administrativnim jedinicama da je objavljena odluka koja je obavezujuća i konačna, i mo smo počeli sa neizdavanjem”, kaže Sanja Petrović.

Bez matičnog broja, novorođenčad neće imati putne isprave, zdravstvene knjižice i ostale dokumente i naknade koje zahtijevaju matični broj, a jedna od njih je i porodiljska naknada. Za nove majke, kao što je Zuhra, papirologija je zasad manje bitna. Ali, samo do prve vakcine.

Izvor: Al Jazeera