SAD: Etničke podjele i dalje problem za BiH

State Department: Implementacija nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina odvija se sporo (Al Jazeera)
State Department: Implementacija nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina odvija se sporo (Al Jazeera)

Duboko ukorijenjena etnička podijeljenost i dalje je prisutna u većini aspekata svakodnevnog života u Bosni i Hercegovini, koja potkopava vladavinu zakona, iskrivljuje javni diskurs u medijima i opstruira povratak, navodi se u izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u ovoj zemlji u 2011. godini.

Kao značajni problemi navedeni su slabi uslovi i prenatrpanost u zatvorima, uznemiravanje i zastrašivanje novinara i civilnog društva.

„Implementacija nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina odvija se sporo“, navodi se u izvještaju.

Istaknute su i pogibije od mina, korupcija, diskriminacija i nasilje nad ženama i seksualnim manjinama, diskriminacija osoba sa invaliditetom, trgovina ljudima te ograničena prava radnika.

U izvještaju se navodi da su uprkos naporu lokalnih vlasti i međunarodne zajednice da se procesuiraju svi slučajevi ratnog zločina, mnogi nižerangirani pojedinci ostali nekažnjeni kako za zločin u Srebrenici, tako i za otprilike 10.000 nestalih tokom rata za koje se pretpostavlja da su ubijeni.

„Implementacija nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina odvija se sporo“, navodi se u izvještaju.

Utjecaj na sudstvo

Kako piše u izvještaju, već dvije godine uzastopno zakonodavna vlast BiH nije u budžetu predvidjela novac za deminiranje, iako je to predviđeno strategijom deminiranja.

Tokom godine bilo je i prijavljenih slučajeva korupcije u sigurnosnim strukturama na državnom i entitetskom nivou, naveo je State Department.

Ističe se da političke partije i kriminalne grupe ponekad utiču na sudstvo u politički osjetljivim slučajevima te da sudski sistem u BiH pati od ogromnog broja zaostalih slučajeva i nedostatka mehanizma koji bi utjecao na provođenje odluka.

U izvještaju se naglašava da četiri vjerske zajednice u BiH uporno traže restituciju imovine koja im je oduzeta nacionalizacijom poslije Drugog svjetskog rata. U nedostatku zakona na nivou BiH, ti slučajevi se rješavaju jedan po jedan, na lokalnim nivoima.

Povratnici u BiH, tamo gdje su manjina, često su izloženi prijetnjama, diskriminaciji u zapošljavanju, obrazovanju, liječenju i dobijanju penzija.

Kada su u pitanju mediji, navodi se da su nezavisni mediji aktivni i donose dosta različitih pogleda, ali su subjekt za nepotreban utjecaj vlada, političkih partija i privatnih interesnih grupa.

Tokom godine bilo je izvještaja o zastrašivanju i politički motiviranim sporovima protiv novinara zbog nepovoljnog izvještavanja o zvaničnicima, ocjenjuje State Department.

Nasilje nad ženama

Kada je riječ o povratnicima, ističe se da su oni, tamo gdje su manjina, često izloženi prijetnjama, diskriminaciji u zapošljavanju, obrazovanju, liječenju i dobijanju penzija.

Različite grupe za ljudska prava i nevladine organizacije uglavnom rade bez ograničenja, istražuju i objavljuju svoja saznanja, samo vlasti sporo i neefikasno odgovaraju na njih, navodi se u izvještaju.

Nasilje nad ženama i dalje je široko rasprostranjeno i ostaje neprijavljeno, uključujući seksualno i nasilje u porodici.

“Korupcija u državnim strukturama je duboko ukorijenjen problem, uprkos procesu u toku protiv bivšeg premijera i ostalih visokih zvaničnika”, piše u izvještaju o Hrvatskoj.

U izvještaju se ukazuje da se u BiH različito tretiraju osobe s invaliditetom. Oni čija je invalidnost nastala tokom rata imaju privilegiran status u odnosu na one koji su rođeni s invaliditetom, a generalni problem je to što se takve osobe rijetko zapošljavaju.

Još se navodi da je u BiH zaposleno svega jedan posto radno sposobnih Roma.

Povratak u Hrvatskoj

U dijelu izvještaja o Hrvatskoj kao glavni problemi se izdvajaju društvena diskriminacija i u nekim slučajevima nasilje protiv etničkih manjina, posebno Srba i Roma, porast nesnošljivosti i nasilja prema LGBT populaciji, te korupcija u državnim strukturama.

“Korupcija u državnim strukturama je duboko ukorijenjen problem, uprkos procesu u toku protiv bivšeg premijera i ostalih visokih zvaničnika”, piše u izvještaju.

Također se navodi da je hrvatska Vlada pojačala napore u rješavanju povrata imovine zakonskim vlasnicima, ali da je po pitanju stambenog zbrinjavanja više vodila računa o Hrvatima izbjeglicama i prognanicima nego hrvatskim Srbima koji su izvorni vlasnici domova.

Što se sudstva tiče, izvještaj navodi da je nezavisnost sudstva zajamčena Ustavom i zakonom, te da je Vlada uglavnom poštivala nezavisnost sudstva.

State Department također konstatira da su u Hrvatskoj zabilježeni i slučajevi ograničavanja prava na okupljanje, ograničavanje prava na štrajk i kolektivnog pregovaranja, zlostavljanja djece i dječjeg rada.

Korupcija u Srbiji

Što se tiče Srbije, State Department je objavio da u toj zemlji i dalje postoji korupcija na više nivoa vlasti, u zdravstvu, prosvjeti i policiji, kao i neefikasan sudski sistem zbog suđenja koja dugo traju, kao i predugih pritvora u kojima borave osumnjičeni prije početka suđenja.

U izvještaju se ističe da postoje brojni slučajevi korupcije, ili policijskog maltretiranja, kao i drugih zloupotreba koje nisu prijavljene, niti kažnjene.

Sudovi u Srbiji ostali su podložni korupciji i političkom utjecaju, stoji u izvještaju.

Zvanični Washington kao primjere kršenja ljudskih prava navodi i uznemiravanje novinara, onih koji se bore za zaštitu ljudskih prava i drugih koji kritiziraju Vladu.

„U praksi su sudovi ostali podložni korupciji i političkom utjecaju“, stoji u izvještaju.

Dodaje se i da sudije i tužioci koji su se bavili slučajevima organiziranog kriminala i ratnih zločina i dalje dobijaju prijetnje smrću i zbog toga imaju stalnu zaštitu policije.

State Department navodi da su diskriminacija i društveno nasilje protiv manjina i dalje prisutni, kao i nasilje u porodici protiv žena i djece. 

Izvor: Agencije


Više iz rubrike Balkan
POPULARNO