Prijavljeno 56 napada na vjerske objekte u BiH

Vjerski službenici zajednički su stali u odbranu vjerskih objekata (mrv.ba)

Sekretarijatu Međureligijskog vijeća (MRV) Bosne i Hercegovine od 1. novembra 2010. do 31. oktobra 2011. godine dostavljeno je 56 izvještaja o napadima na crkve, džamije, sinagoge i groblja, kao i na vjerske službenike koji su u neposrednoj vezi sa vjerskim objektima u Bosni i Hercegovini.

Kako se navodi u izvještaju Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, ovo vjerovatno nije ukupan broj, budući da određeni broj ataka još ostaje neprijavljen MRV-u, prenosi Srna.

U MRV-u se nadaju da će svi vjerski službenici ubuduće prijavljivati napade na vjerske objekte, što će uveliko doprinijeti boljoj zaštiti svetih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Niko nije izuzet


Osuda napada na pravoslavne hramove u zeničkim
naseljima Drivuša i Mutnica [mrv.ba]

Ističući činjenicu da nijedna od tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica nije izuzeta od napada na svoju imovinu, a da su mjesta napada raspoređena na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u izvještaju se navodi da je od 56 napada 28 bilo na objekte Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, 17 Srpske pravoslavne crkve (SPC), devet Katoličke crkve (KC) i dva na objekte Jevrejske zajednice.

“U većini slučajeva napadi se dešavaju na vjerske objekte crkava i vjerskih zajednica koje su po broju vjernika na tom području, uvjetno rečeno, u manjini”, navodi se u Izvještaju.

U 20, ili 35,71 posto, od 56 prijavljenih slučajeva napada na vjerske objekte policija je uspjela identificirati počinioca.

MRV je osudilo svaki od prijavljenih napada (osim kada je od oštećene strane zahtijevano drugačije), a po potrebi je organiziran izlazak na teren, posjeta napadnutoj zajednici i, zajedno s predstavnicima drugih crkava i vjerskih zajednica kao i predstavnicima općinske administracije, osuđeni ti napadi.

Video-nadzor nad objektima

S obzirom na rezultate monitoringa napada na vjerske objekte, MRV preporučuje postavljanje video-nadzora nad vjerskim objektima koji su bili predmet napada, učestalije policijske patrole oko vjerskih objekata, da općine najmanje jednom godišnje održe sastanak s lokalnim predstavnicima vjerskih zajednica i da napade na vjerske objekte treba tretirati kao krivično djelo izazivanja vjerske i nacionalne mržnje, u skladu s krivičnim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (RS), ukoliko činjenice ukazuju na to.

Projekt Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, ili ukratko projekt Zaštita svetih mjesta, jednogodišnji je pilot projekt MRV-a, koji je realizia u saradnji s Nansen dijalog centrom (NDC) i Oslo centrom za mir i ljudska prava.

MRV preporučuje postavljanje video-nadzora nad vjerskim objektima koji su bili predmet napada.

Ovaj projekt je razvijen u okviru šireg projekta Univerzalnog kodeksa o svetim mjestima, čiji je cilj usvajanje dokumenta u formi deklaracije ili rezolucije Ujedinjenih naroda (UN), koji bi pružio zaštitu svetim mjestima svih religija širom planete.

Poboljšanje zaštite

Osnovni cilj projekta Zaštita svetih mjesta jee poboljšanje zaštite vjerskih i drugih objekata od značaja za crkve i vjerske zajednice svih konfesija u Bosni i Hercegovini.

Prateći ciljevi projekta su uspostava evidencije napada na vjerske objekte, analiza prikupljenih podataka u smislu načina napada, motiva napada, identifikacije počinilaca kao i područja u kojima se izvode napadi i slično.

Od početka projekt ima podršku vjerskih lidera iz sve četiri tradicionalne crkve i vjerske zajednice.

Izvor: Agencije