Preporuka za planinarski vikend: Bitovnja i njeni široki travnjaci

Bitovnja je blaga planina, prostrana i zaravnjenih vrhova, s dalekim pogledima na Hercegovinu i Bosnu i otvorenom maštom.

Bitovnja je planina koja spaja Bosnu i Hercegovinu (Ustupljeno Al Jazeeri)

Bitovnja je planina koja na sebi svojstven način spaja Bosnu i Hercegovinu. Njen sjeverni dio spušta se prema Kreševu, dok je na jugu Konjic, udaljen tek desetak kilometara od Bitovnje. Nalazi se u neposrednoj blizini Ivan-planine i poznatog tunela na Ivan-sedlu, kroz koji vodi i magistralni put Sarajevo – Mostar.

Bitovnja je blaga planina, prostrana i zaravnjenih vrhova, s dalekim pogledima i otvorenom maštom. Njen najviši vrh Lisin (1.742 metra nadmorske vidine) ponešto je izdvojen od glavnog masiva, gdje su, drugi po visini, vrh Čador (1.700 metara), kao i Cmiljeva kosa (1.689 megtara) i Debelo brdo (1.652 metra).

Na Lisinu se, upravo zbog njegovog izvanrednog položaja, nalazi više telekomunikacijskih antena i odašiljač BH Telekoma, na kojem dežuraju radnici. U slučaju žurne potrebe (nevrijeme i slično) pomoćni objekat može poslužiti kao sklonište planinarima.

(Ustupljeno Al Jazeeri)

Tura – Stećci – Lisin (1.742 metra)

USPON NA NAJVIŠI VRH PROSTRANE BITOVNJE

PRISTUP

Sa magistralnog puta Sarajevo – Konjic odvojiti se u mjestu Bradina. Idete nekoliko kilometara asfaltnim putem do prevoja na kojem se nalaze stećci sa desne strane puta. Ovdje parkirati.

OPIS

Od stećaka krećemo se kraticama kroz šumu ravno prema optički vidljivom vrhu Lisin, kroz šumu (Voznik), sve do velike livade na kojoj se nalazi kuća i izvor vode. Sa livade, strmo uzbrdo penjemo se tendencijom lijevo, sve rubom šume kroz nisko bodljikavo rastinje. Ljeti je staza uočljiva, zimi su šuma i vrh orijentiri. Uspon je relativno kratak, ali oštar, a strmina kulminira upravo pod vrhom, na kojem se nalaze telekomunikacijski toranj i popratni objekat.

Od polovine puta, sa lijeve strane, vidljiv je masiv Prenja, kojeg gledamo do kraja uspona. Osim Prenja, sasvim lijepo vidite Čvrsnicu, dolinu Neretve i niz drugih bosanskohercegovačkih toponima. Ako bismo nabrajali planine koje se vide sa Lisina, izbrojali bi ih 20. U posebno vedre dane i više.

(Ustupljeno Al Jazeeri)

Visina ishodišta

1.141 metar

Visina vrha

1.742 metar

Visinska razlika

601 metar

Vrijeme:

Stećci – vrh sat i 30 minuta do dva sata

Povratak – sat

Ukupno:  dva sata i 30 minuta do tri sata

Težina: 2

Tura pogodna za: hodanje, turno skijanje

Izvor: Al Jazeera