Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica

Veseljko Koprivica je rođen u Koprivicama kod Nikšića, Crna Gora. Završio je studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Profesionaln... o je počeo da se bavi novinarstvom 1972. godine u sarajevskom Oslobođenju. Radio je u ili sarađivao sa više od 50 medija u bivšoj Jugoslaviji. Autor je desetak knjiga. Sada je šef Deska u crnogorskom sedmičniku Monitor u Podgorici.


Više od istog autora

Kompetentni stručnjaci trebaju roditeljima da objasne i prednosti i eventualne negativne posljedice vakciniranja djece, smatraju roditelji.

24 Sep 2017