Sari Orabi

Sari Orabi

Sari Orabi je palestinski pisac i analitičar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Drža­va sa ovakvim nasljeđem i ge­ograf­skim položa­jem, kak­vo ima mod­er­na Turs­ka, ne­mi­novno izazi­va zabrin­u­tost i anksioznost Evrope te izno­va evo­ci­ra njenu mržn­ju.  

opinion by Sari Orabi
Published On 25 Mar 2017