Robert M Cutler

Robert M Cutler

Robert M Cutler je saradnik kanadskog Instituta za globalne odnose.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ak­tuel­ni sukob izbio je kada su ar­menske snage upale u regi­ju, dok se SSSR ras­padao, te izvršile masakr nad civil­i­ma azer­be­jdžan­skog gra­da Ho­jali i izvršile et­ničko čišćen­je.

opinion by Robert M Cutler
Published On 20 Oct 2020